top of page

Contributie

Omdat veel rekeningen steeds vroeger in het seizoen betaald moeten worden, is het van cruciaal belang dat ook de contributies voor het allergrootste deel in het begin van het seizoen geïnd kunnen worden.
Om dit mogelijk te maken zal in juni de contributieheffing aan de leden verzonden worden. Minimaal de helft van de contributie moet voor 1 september 2022 betaald zijn op rekeningnummer NL14INGB0008574471 t.n.v. VC Dunamis te Tilburg. De tweede helft van de contributie moet voldaan zijn voor 1 maart 2023.

Als er op 1 september 2022 nog niet een gedeelte van de contributie betaald is door een spelend lid, wordt er in principe geen spelerskaart verstrekt. In februari zal nogmaals worden nagegaan of iedereen ook de tweede helft van de contributie heeft betaald. In geval van niet nakomen van de contributieverplichting, zal in het uiterste geval worden overgegaan tot inname van de spelerskaart.

In delen betalen?
Het is mogelijk om de contributie gespreid te betalen, maar alléén na overleg! Neem hiervoor contact op met de penningmeester.  
Wij adviseren mensen met een minimuminkomen om zelf te kijken of ze in aanmerking komen voor de 'Meedoenregeling' op de site van Tilburg.nl.

De contributie voor dit seizoen is op de Algemene Ledenvergadering van 23-5-2023 als volgt samengesteld voor het seizoen 2023-2024:

Verenigingsbijdrage:

Alle leden (ook jeugd)                                              € 40,-

    

Trainingsbijdrage:

Volwassenen                 1,5 uur per week                 € 185,-

Extra training                dames 1                               € 92,50

Jeugdteams A/B          1,5 uur per week                 € 180,-

Jeugdteams C              1,5 uur per week                 € 180,-

Jeugdteams CMV        1 uur per week                    € 105,-

    

Bijdrage jeugdshirts     (CMV en C)                         € 5,-

   

Competitiebijdrage:

Competitie                promotieklasse                      € 115,-

Competitie                zaterdag                                 € 115,-

Competitie                dinsdag                                  € 62,50

A/B/C jeugd              C-jeugd incl. shirt                  € 85,-

CMV jeugd                incl. shirt                                 € 25,-

 

Deze bedragen leiden dan tot de volgende totaalbedragen voor de meeste leden:

Dames promotieklasse / heren 1e klasse              € 432,50

Senioren                   zaterdag                                 € 340,-

Senioren                   dinsdag incl. training             € 287,50

Senioren                  dinsdag excl. training            € 102,50

Jeugd A/B                                                                € 305,-

Jeugd C                    (incl. shirt)                               € 305,-

Jeugd CMV              (incl. shirt)                               € 175,-

Vereniging                                                                € 40,-

Regeling incidentele invallers:
Zo af en toe komt het (vooral tegen het einde van het seizoen) voor dat door blessures of andere onvoorziene omstandigheden een team ineens met spoed een extra speler nodig heeft die nog geen lid is van Dunamis. Zo’n persoon kan (na aanmelding via de ledenadministratie) meedoen; wordt dan aangemeld bij de Nevobo en wordt op deze manier lid van Dunamis; wat kosten met zich meebrengt. Deze kosten worden op de invaller verhaald. De invaller kan zelf bepalen of hij/zij deze kosten voor eigen rekening neemt, of deze samen met het team deelt.

Als de betreffende persoon 1 wedstrijd meedoet zal er € 35,- in rekening gebracht worden (het verenigingslidmaatschap). Voor 2 wedstrijden wordt dit bedrag met € 10,- euro verhoogd naar

€ 45,-. Mocht het om meer dan 2 wedstrijden gaan zal zo iemand gewoon lid moeten worden en zal hij/zij zelf de rekening krijgen voor verenigingslidmaatschap, competitie- en trainingsbijdrage (afhankelijk van maanden competitie spelen en/of trainen).

bottom of page