Bestuur

Het bestuur zorgt voor, het woord zegt het al, het besturen van VC Dunamis. Dit betekent dat het bestuur de leiding neemt in het regelen van alle zaken met als doel het kunnen beoefenen van de volleybalsport in al zijn verschijningsvormen.

We hebben als bestuur de ambitie om ieder lid op zijn of haar eigen niveau te laten spelen, van recreatief tot en met de promotieklasse. We investeren in een goed technisch kader en streven ernaar dat ieder team een eigen trainer/coach heeft. Voorop staat, dat VC Dunamis een stabiele vereniging is met voldoende instroom en doorstroming.

Het bestuur bestaat bij aanvang van het seizoen 2018-2019 uit 5 leden. Het bestuur vergadert eens in de vier weken of naargelang de agenda. Deze vergaderingen kunnen door de leden bijgewoond worden. Wil je erbij zijn, geef dit dan vooraf door aan de secretaris. Het bestuur is te bereiken via info@vcdunamis.nl. Uiteraard mag je ons ook altijd aanspreken tijdens een train- of wedstrijddag in de zaal.

Bestuursleden en functie:  

Jacoline Pijl             Voorzitter                                                               voorzitter@vcdunamis.nl

Iris Fens                   Secretaris                                                               secretaris@vcdunamis.nl

Celine te Braake     Penningmeester                                                    penningmeester@vcdunamis.nl

Laura Straeter         Bestuurslid vanuit de Technische Commissie     tc@vcdunamis.nl

Ad Winters              Algemeen bestuurslid                                          info@vcdunamis.nl