top of page

Bestuur

Het bestuur zorgt voor, het woord zegt het al, het besturen van VC Dunamis. Dit betekent dat het bestuur de leiding neemt in het regelen van alle zaken met als doel het kunnen beoefenen van de volleybalsport in al zijn verschijningsvormen.

We hebben als bestuur de ambitie om ieder lid op zijn of haar eigen niveau te laten spelen, van recreatief tot en met de promotieklasse. We investeren in een goed technisch kader en streven ernaar dat ieder team een eigen trainer/coach heeft. Voorop staat, dat VC Dunamis een stabiele vereniging is met voldoende instroom en doorstroming.

Het bestuur bestaat bij aanvang van het seizoen 2023 - 2024 uit 5 leden. Het bestuur vergadert eens in de vier weken of naargelang de agenda. Deze vergaderingen kunnen door de leden bijgewoond worden. Wil je erbij zijn, geef dit dan vooraf door aan de secretaris. Het bestuur is te bereiken via info@vcdunamis.nl. Uiteraard mag je ons ook altijd aanspreken tijdens een train- of wedstrijddag in de zaal.

Bestuursleden en functie:  

Laura Straeter         Voorzitter                                                               voorzitter@vcdunamis.nl

Eef Rosmulder        Secretaris                                                               secretaris@vcdunamis.nl

Steffen Bosch         Penningmeester                                                    penningmeester@vcdunamis.nl

*Vacature                Algemeen bestuurslid                                           info@vcdunamis.nl

*Vacature                Algemeen bestuurslid                                           info@vcdunamis.nl

bottom of page