top of page

Commissies

Bij Dunamis hebben we het werk verdeeld over een aantal commissies, die ieder hun eigen aandachtsgebied hebben. Zo doet de een het technische beleid en zorgt de ander voor de activiteiten, toernooien, sponsors of meer competitiegerelateerde zaken.
Door het verdelen van taken over verschillende commissies en de vele verschillende soorten activiteiten en bezigheden van deze commissies, is er voor elk lid wel een geschikte plek te vinden om zijn of haar capaciteiten/interesses in te zetten voor de vereniging.

Hieronder vind je een korte beschrijving van de verschillende commissies en hun leden. Heb je interesse om je in te zetten voor een van deze commissies of de vereniging in het algemeen, neem dan contact op met de betreffende commissie of maak je interesse kenbaar aan het bestuur van Dunamis.

Actieve leden zijn altijd nodig en ook vooral altijd erg welkom!

Over welke commissie wil je meer weten?

bottom of page