social media vc dunamis2

Contributie

Omdat veel rekeningen steeds vroeger in het seizoen betaald moeten worden, is het van cruciaal belang dat ook de contributies voor het allergrootste deel in het begin van het seizoen geïnd kunnen worden.
Om dit mogelijk te maken zal in oktober de contributieheffing aan de leden verzonden worden. Minimaal de helft van de contributie moet voor 1 december 2019 betaald zijn op rekeningnummer NL14INGB0008574471 t.n.v. VC Dunamis te Tilburg. De tweede helft van de contributie moet voldaan zijn voor 1 maart 2020.

Als er op 1 december 2019 nog niet een gedeelte van de contributie betaald is door een spelend lid, wordt er in principe geen spelerskaart verstrekt. Tijdens de winterstop ( december / januari ) zal nogmaals worden nagegaan of iedereen ook de tweede helft van de contributie heeft betaald. In geval van niet nakomen van de contributieverplichting, zal in het uiterste geval worden overgegaan tot inname van de spelerskaart.

In delen betalen?
Het is mogelijk om de contributie gespreid te betalen, maar alléén na overleg! Neem hiervoor contact op met de penningmeester.  
Wij adviseren mensen met een minimuminkomen om zelf te kijken of ze in aanmerking komen voor de 'Meedoenregeling' op de site van Tilburg.nl.

De contributie voor dit seizoen is op de Algemene Ledenvergadering van 12-06-2019 als volgt samengesteld voor het seizoen 2019-2020:

Verenigingsbijdrage    
Alle leden (ook jeugd)   € 40,-
      
Trainingsbijdrage    
Volwassenen 1,5 uur per week € 155,-
Jeugdteams A/B
1,5 uur per week € 155,-
Jeugdteams C 1,25 uur per week € 130,-
Jeugdteams CMV
1 uur per week € 100,-
      
Bijdrage jeugdshirts (CMV en C) € 5,-
     
Competitiebijdrage    
Competitie  zaterdag € 105,-
Competitie  dinsdag € 72,50
A/B/C jeugd  C-jeugd incl. shirt € 80.-
 CMV jeugd   incl. shirt  € 20,-

Deze bedragen leiden dan tot de volgende totaalbedragen voor de meeste leden:

Senioren zaterdag € 300,-
Senioren zaterdag 2x trainen € 377,50
Senioren dinsdag incl. training € 267,50
Senioren dinsdag excl. training € 112,50
Jeugd A/B € 275,-
Jeugd C (incl. shirt)
€ 275,-
Jeugd CMV (incl. shirt)
€ 165,-
Vereniging € 40,-

Regeling incidentele invallers
Zo af en toe komt het (vooral tegen het einde van het seizoen) voor dat door blessures of andere onvoorziene omstandigheden een team ineens met spoed een extra speler nodig heeft die nog geen lid is van Dunamis. Zo’n persoon kan (na aanmelding via de ledenadministratie) meedoen; wordt dan aangemeld bij de Nevobo en wordt op deze manier lid van Dunamis; wat kosten met zich meebrengt. Deze kosten worden op de invaller verhaald. De invaller kan zelf bepalen of hij/zij deze kosten voor eigen rekening neemt, of deze samen met het team deelt.

Als de betreffende persoon 1 wedstrijd meedoet zal er € 42,50 in rekening gebracht worden (het verenigingslidmaatschap). Voor 2 wedstrijden wordt dit bedrag met €10,00 euro verhoogd naar € 52,50. Mocht het om meer dan 2 wedstrijden gaan zal zo iemand gewoon lid moeten worden en zal hij/zij zelf de rekening krijgen voor verenigingslidmaatschap, competitie- en trainingsbijdrage (afhankelijk van maanden competitie spelen en/of trainen).