social media vc dunamis2

Kascontrole commissie

De Kascontrolecommissie is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Algemene Ledenvergadering, die als taak heeft om het beheer van de verenigingsleden en de financiële administratie van de vereniging te controleren. Aan de hand van deze controle doet zij al dan niet het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De leden van de Kascontrolecommissie zullen jullie op de ALV adviseren over de financiële administratie van Dunamis en om voor of tegen te stemmen.